Ngược đường ngược lối, phiên bản không dành cho số đông – GMT Master II 126720VTRN-0002

Ra mắt vào tháng 4/2022, GMT-Master II 126720VTNR-0002 là chiếc đồng hồ đầu tiên có ô cửa sổ chỉ ngày nằm bên trái. Tuy rằng việc núm chỉnh giờ ở bên trái không còn là điều mới lạ với đồng hồ của RL, trước đó đã có nhiều mẫu đồng hồ trong quá khứ của…

Verified by ExactMetrics