ĐỒNG HỒ LIKE NEW

Đồng hồ LIKE NEW là đồng hồ đã qua sử dụng (dùng lướt) hình thức và tình trạng còn mới trên 90% mà RomanWatch sưu tập lại để phục vụ quý khách hàng.